Thứ Năm, Tháng Mười Hai 1, 2022
thkgroup
Trang chủTin TứcQuảng Nam dành hơn 2.000ha đất phát triển nhà ở

Quảng Nam dành hơn 2.000ha đất phát triển nhà ở

Giai đoạn 2021 – 2025 toàn tỉnh Quảng Nam phát triển khoảng 6,389 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà. Tổng nhu cầu vốn khoảng 21.192 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3790/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, trong giai đoạn này, toàn tỉnh phát triển khoảng 6,389 triệu m2 sàn nhà ở, tương ứng 60.904 căn nhà. Trong đó, nhà ở thương mại với khoảng 5,137 triệu m2 sàn (tương ứng 80,4%); nhà ở xã hội với khoảng 0,686 triệu m2 sàn (chiếm 10,7%); nhà ở dân tự xây với khoảng 0,566 triệu m2 sàn (chiếm 8,9%).

Tổng diện tích đất phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là 2.018 ha. Còn tổng nhu cầu vốn để phát triển nhà ở khoảng 21.192 tỷ đồng, trong đó nhà ở thương mại khoảng 15.771 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền và báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; công bố công khai, minh bạch nhu cầu và quỹ đất để phát triển nhà ở,…

Trước đó, hồi tháng 7, HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở dự kiến gần 47.000 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng diện tích nhà ở đạt khoảng 44,7 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là gần 29 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 32 m2/người và tại nông thôn gần 28 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người.

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5 %, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam có tổng diện tích nhà ở gần 53 triệu m2 sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người hơn 33 m2/người, trong đó tại đô thị đạt hơn 36 m2/người và tại nông thôn đạt hơn 32 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2% giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN


    XEM THÊM BÀI